به منظور تنظیم ، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران ، بیمه شدگان، صاحبان حقوق آنها و همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه‌ای به نام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق مقررات این قانون تأسیس گردیده است.

بیمه مرکزی تمام اقدامات لازم به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات هوشمند و اتصال به پنجره ملی خدمات را انجام داده است و هم اکنون با تعامل با سازمان فناوری اطلاعات و با اتصال به “پنجره ملی خدمات دولت هوشمند” خدمات پرکاربرد خود شامل پاسخ به استعلام سوابق بیمه خودرو، پاسخ به استعلام اصالت بیمه‌نامه، پاسخ به استعلام سوابق بیمه نامه‌های افراد (بیمه نامه‌های من) را از طریق این پنجره واحد ارائه می‌دهد.

سرویس‌های سازمان بیمه مرکزی در گذرگاه PGSB شرکت سیتاد

سرویس استعلام بیمه نامه

سرویس ارسال اطلاعات متقاضی از درگاه ملی مجوزها به بیمه مرکزی ج.ا.ا

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)