سازمان انرژی اتمی ایران یک سازمان دولتی در ایران و وابسته به ریاست‌جمهوری ایران است . این سازمان وظایف مربوط به توسعه فناوری هسته‌ای و کلیه امور مربوط به انرژی اتمی در ایران را بر عهده دارد. دلیل اصلی تأسیس سازمان انرژی اتمی “برای استفاده از اشعه و انرژی اتمی در صنایع، کشاورزی و خدمات و ایجاد نیروگاه‌های اتمی و کارخانه‌های شیرین کردن آب شور، تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع اتمی، ایجاد زیربنای علمی و فنی لازم برای اجرای طرح‌های مزبور همچنین برقراری هماهنگی و نظارت بر کلیه امور مربوط به انرژی اتمی در کشور” بیان شده است.

سرویس‌های سازمان انرژی اتمی در گذرگاه PGSB شرکت سیتاد

ثبت درخواست صدور مجوز جدید در درگاه ملی مجوزها

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)