سازمان امور اراضی کشور در بهمن ماه ۱۳۷۱ با ادغام تشکیلات سازمان اصلاحات ارضی و ستاد مرکزی هیئت‌های هفت نفره، به عنوان سازمانی مستقل و وابسته به وزارت کشاورزی (و پس از ادغام وزارت جهاد کشاورزی) با تنوعی از وظایف و مأموریت های حاکمیتی آغاز به کار کرد. «حفظ کاربری، یکپارچگی، ساماندهی، تثبیت مالکیت و توسعه اراضی» حوزه‌های اصلی مأموریتی سازمان در جهت مدیریت بر اراضی کشاورزی و واگذاری اراضی برای طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی است. تاکنون 70 درصد فرآیندهای زیرمجموعه این وزارتخانه به پنجره ملی خدمات هوشمند متصل شده‌اند.

سرویس‌های سازمان اموراراضی کشور در گذرگاه PGSB شرکت سیتاد

صحت سنجي مجوزهاي تغيير و حفظ کاربري

سرویس درگاه متقاضی g4b برای سامانه واگذاری سازمان امور اراضی

سرویس صدور یا تمدید مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی مشمول پرداخت عوارض

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)