روزنامه رسمی کشور از سازمان‎های وابسته به قوه قضائیه می باشد که به صورت شرکت سهامی اداره می‎شود. موضوع شرکت اداره و چاپ و انتشار روزنامه رسمی کشور, انجام سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضائیه، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، چاپ، توزیع و فروش کتب و نرم افزارهای الکترونیک و رایانه‌ای می‎باشد.

وظیفه اصلی شرکت، چاپ و انتشار کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع ‎تشخیص ‎مصلحت ‎نظام، آیین‎نامه ها و مصوبات هیئت‎دولت ، آراء وحدت‎رویه دیوان‎عالی کشور و دیوان عدالت اداری ، چاپ و نشر برخی آگهی‎های قانونی- قضایی،همچون آگهی‎های مربوط به تاسیس و ثبت شرکت‎ها و علائم تجاری و … از دیگر وظایف روزنامه رسمی کشور می باشد.

روزنامه رسمی جمهوري اسلامی ایران به منظور ارسال جدیدترین اطلاعات روزنامه رسمی به متقاضیان، اقدام بـه راه اندازي سامانه ارسال ایمیل/پیام کوتاه نموده اسـت و در حـال حاضـر امکـان ارسـال جدیـدترین محصـولات و انتشارات روزنامه رسمی و همچنین قوانین و مقررات انتشار یافته در روزنامه رسمی به متقاضیان فراهم مـی باشـد و لازمه استفاده از خدمات مذکور، عضویت در درگاهwww.rrk.ir  می باشد که این سایت به منظور دسترسی سریع و بدون مراجعه حضوری آماده ارائه خدمات می‌باشد.

سرویس های روزنامه رسمی در گذرگاه GSB و PGSB شرکت سیتاد

سرویس استعلام وضعیت آگهی

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)