بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۳۹ تأسیس شده است. از وظایف بانک مرکزی می‌توان به حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اشاره کرد. رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

بانک با اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، خدماتی تجمیعی و فرا بانکی را به عموم مردم از این طریق ارائه می‌کند. این خدمات مجموعه‌ای از استعلام‌هاست که شامل استعلام و نمایش حساب‌های یک شخص در بانک‌های کشور، استعلام و نمایش چک‌های برگشتی که رفع سوء اثر نشده است، استعلام و نمایش حساب‌هایی که بابت چک برگشتی مسدود شده باشد و همچنین استعلام و نمایش تسهیلاتی که هر فرد از شبکه بانکی دریافت کرده است.

سرویس‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گذرگاه PGSB شرکت سیتاد

ارسال اطلاعات متقاضی و کد رهگیری از درگاه ملی مجوزها به درگاه تخصصی

سرویس تطبیق سیاح

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)