سرویس پاسخ استعلام کدپستی
سرویس پاسخ استعلام کدپستی بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست خرید

مکان محور

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

PGSB - GSB

اشخاص حقوقی (دولتی، عمومی و یا خصوصی) دارای بانک اطلاعات نشانی مشتریان خود هستند و یا دارای سامانه‌ای هستند که در آن لازم است نشانی و کدپستی مشتریان آنها احراز گردد. این اشخاص می توانند از طریق گذرگاه عمومی خدمات دولت سیتاد به بانک اطلاعات کدپستی متصل شده و از طریق وب سرویس، کدپستی مشتریان خود را برای بررسی نشانی و یا مختصات جغرافیایی استعلام کنند. در بازارچه API سیتاد سرویس پاسخ استعلام کدپستی را در بستر PGSB ارائه می گردد.

  • استعلام کدپستی
  • مختصات جغرافیایی
  • ارگان‌های دولتی
  • دستگاه‌های اجرایی