سرویس استعلام هویتی سازمان ثبت احوال
سرویس استعلام هویتی سازمان ثبت احوال بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست خرید

احراز هویت و امضای دیجیتال

سازمان ثبت احوال

PGSB - GSB

سرویس استعلام هویت خدمتی جهت پاسخگویی به احراز هویت از پایگاه داده ثبت احوال به صورت الکترونیکی است و در پیشخوان‌های ارائه خدمات به صورت انفرادی و یا دسته‌ای ارائه می شود. سرویس استعلام هویت ثبت احوال از طریق بازارچه API سیتاد در دسترس است.

  • ارائه خدمات هویتی مطلوب به صورت الکترونیکی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به ارگان‌های دولتی در حداقل زمان ممکن
  • پاسخگویی به استعلامات مراجع قانونی و تصدیق هویت افراد
  • ارگان‌های دولتی
  • دستگاه‌های اجرایی