استعلام رابطه بیمه پردازی
استعلام رابطه بیمه پردازی بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست خرید

سایر خدمات عمومی دولت

سازمان تامین اجتماعی

PGSB

به دنبال اجرای طرح تحول دیجیتال در سازمان تأمین اجتماعی، تمامی ادارات می‌توانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری، ارتباط بیمه‌ای مراجعین خود را استعلام نمایند. همچنین، هر فرد حقیقی که دارای حساب کاربری فعال در درگاه غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی است، امکان استعلام وضعیت بیمه‌ای خود و ارائه گواهی و سند مربوطه از طریق صندوق شخصی به نهاد و مرجع برون سازمانی مورد نظر را دارد. برای دریافت این سرویس لازم است در ابتدا مجوز دسترسی به این استعلام یا اطلاعات ار سازمان تامین اجتماعی دریافت شود و سپس از طریق بازارچه خدمات سیتاد از آن دریافت شود.

  • پاسخ به استعلام ارتباط بیمه‌ای بیمه شدگان تامین اجتماعی
  • نهادها و مراجع برون سازمانی
  • صندوق‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی
  • مراجع قضائی
  • اشخاص حقیقی