سرویس پاسخ به استعلام ارتباط بیمه‌ای بیمه شدگان تامین اجتماعی
سرویس پاسخ به استعلام ارتباط بیمه‌ای بیمه شدگان تامین اجتماعی
فرم درخواست خرید

خدمات حوزه سلامت

سازمان تأمین اجتماعی

PGSB

این سرویس جهت پاسخ به استعلامات مراجع برون سازمانی در خصوص وضعیت پوشش بیمه‌ای و درمانی افراد حقیقی از طریق سازمان تأمین اجتماعی ارائه می‌شود.سازمان های دارای مجوز از سازمان تامین اجتماعی می توانند از طریق درگاه PGSB سیتاد به این سرویس دسترسی داشته باشند.

  • پاسخ به استعلام ارتباط بیمه‌ای بیمه شدگان تامین اجتماعی
  • مردم