سرویس درگاه تخصصی صدور مجوز
سرویس درگاه تخصصی صدور مجوز بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست خرید

سایر خدمات عمومی دولت

وزارت صمت

PGSB

این فرآیند درخصوص صدور جواز تأسیس واحدهای صنعتی بوده که به منظور ارائه خدمت به سرمایه گذاران در بخش صنعتی می‌باشد. دراین فرآیند بر اساس درخواست متقاضی جهت ایجاد واحد صنعتی جواز تأسیس صادر می‌گردد. برای انجام این فرآیند، متقاضی نسبت به ثبت درخواست خود در درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت اقدام می‌نماید. درمرحله بعد این درخواست در سامانه مدیریت فرآیندها از سوی کارشناسان بررسی و پس از دریافت استعلامات مورد نیاز تأیید و از سوی بالاترین مقام سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر می‌گردد که در نهایت ثبت دبیرخانه خواهد شد. این فرایند شامل زیرخدمت های تمدید، انتقال و اصلاح جواز تأسیس می‌باشد.

  • دریافت توکن وزارت صمت
  • ارسال اطلاعات متقاصی
  • یادآور تعیین تکلیف درخواست صدور مجوز
  • صنعگران
  • کسب و کارها