سرویس استحقاق سنجی بیمه درمان کشور
سرویس استحقاق سنجی بیمه درمان سازمان بیمه سلامت بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست خرید

خدمات حوزه بورس

سازمان بیمه سلامت

PGSB

سرویس برخط استحقاق سنجی درمان با استعلام برخط اطلاعات هویتی و بیمه‌شدگی فرد مراجعه‌کننده از بانک‌های اطلاعاتی سازمان‌های بیمه‌گر، که با استفاده از کد ملی انجام می‌شود، امکان کاهش کاربرد دفترچه بیمه در فرآیند ارائه خدمات در مراکز درمانی را فراهم می‌کند. در این سیستم به صورت الکترونیکی و در لحظه، امکان رهگیری اطلاعات و خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان در مراکز مختلف درمانی وجود دارد که باعث بهبود کارایی، بهره‌وری، کنترل و نظارت، مدیریت پرداخت و دریافت مالی بیمار و مراکز درمانی و در برآیند کلی شفاف‌سازی ارائه خدمات در حوزه سلامت می‌شود.

  • دریافت توکن
  • استعلام مشخصات بیمه شده
  • دریافت، به روز رسانی و ابطال شناسه استحقاق سنجی
  • دریافت لیست شناسه‌های صادر شده
  • ارسال اطلاعات بیمه تکمیلی
  •  
  • بیمه‌شدگان بیمه سلامت